Ha koll på hundens hälsa

Som hundägare vill vi självklart att våra hundar ska må bra. Därför är det viktigt att läsa på om hundrasens hälsa när du funderar på att köpa hund.

En glad västgötaspets

Läs på om hundrasens hälsa

Hundarnas fysiska och mentala hälsa är ett prioriterat område för oss i Svenska Kennelklubben. Några av de verktyg vi använder för att för att minska eller förhindra sjukdomar hos olika raser är hälsoprogram, rasspecifika avelsstrategier, RAS, och inavelsberäkningar. 

Varje år genomförs tusentals hälsoundersökningar av hundar på veterinärkliniker runtom i landet. Resultaten av dessa undersökningar finns för alla att se med hjälp av vår e-tjänst Avelsdata. Där kan du som funderar på att köpa en valp kolla vilka hälsoundersökningar valpens föräldrar har gjort, och vilka resultat de har fått. 

Resultaten är också grundläggande för alla så kallade hälsoprogram. Ett hälsoprogram kan till exempel innebära: 

  • att höftledsröntgen har gjorts innan hundar får para sig
  • att föräldradjuren ska ha genomgått en hjärtundersökning och fått ett godkänt resultat
  • att en ögonundersökning måste ha gjorts av en speciell ögonveterinär

Vilka hälsoprogram finns för din hundras? 

Innan du köper en valp, kolla vilka hälsoprogram som gäller för rasen. Vissa hälsoundersökningar måste ha genomförts för att valparna ska få registreras i SKKs stambok. I våra registreringsregler ser du vilka undersökningar som är ett krav. 

Registreringsregler

 

Varje hundras som används för avel i Sverige har en så kallad Rasspecifik Avelsstrategi eller RAS. Det är ett dokument som tas fram av rasklubben tillsammans med SKKs avelskommitté. I RAS står det vilka rekommendationer som finns för att avla hundar i den rasen. Det kan till exempel handla om hälsokontroller, mentalbeskrivningar eller hur många valpkullar en hund får vara förälder till.

RAS-dokumentet är främst till för att vägleda uppfödare. Men det kan också hjälpa  dig som funderar på att köpa valp. Om du läser igenom RAS för din ras, får du en bättre bild av vad du kan förvänta dig av en uppfödare.

Du hittar RAS-dokumenten för varje hundras i vår hundrasguide. 

Hundraser 

 

Inavel betyder att man parar hundar som är nära släkt med varandra. Det kan vara ett effektivt sätt att få större jämnhet och likhet mellan individerna i en hundras. Men inavel kan ha stora negativa konsekvenser, till exempel minskad fruktsamhet inom rasen och försämrad tillväxt och livskraft hos valpar. 

Vad är inavelsgrad? 

En hunds inavelsgrad visar hur stor andel av hundens genpar som båda genvarianterna är identiska genom arv, dvs att samma genvariant har nedärvts från både mamman och pappan.  En individ med 1,5 % inavelsgrad förväntas alltså ha fått identiska genvarianter från sin mamma och sin pappa i 1,5 % av alla sina genpar.

Många sjukdomar nedärvs på ett sådant sätt att det krävs dubbla sjukdomsanlag (från både mamman och pappan) för att sjukdomen ska bryta ut och ju högre inavelsgrad hunden har desto större är risken för dubblerade anlag. 

Var kan jag se hundens inavelgrad? 

På vår e-tjänst Avelsdata, som är gratis och öppen för alla, kan du se en inavelsgrad för den valp du är intresserad av att köpa. Inavelsgraden som visas på Avelsdata är beräknad över fem generationer och visar alltså hur mycket inavelsgraden har ökat under de senaste fem generationerna.

Vår generella rekommendation till alla uppfödare är att sträva efter så låga inavelsgrader som möjligt och inte överstiga 6,25 %, vilket motsvarar att hundar som är kusiner parats med varandra. 

Välj en frisk valp med friska släktingar

När du väl har läst på om din ras och valt ut en uppfödare att köpa hund ifrån så är ett bra tips att åka och träffa valpens mamma och gärna även pappa eller andra nära släktingar om det är praktiskt möjligt. Ställ alla de frågor och funderingar du har till uppfödaren – en seriös uppfödare svarar gärna! 

Om rasen omfattas av hälsoprogram kan du själv se vilka hälsoundersökningar som valpens föräldrar har gjort, och vilka resultat de fått. Det gör du gratis med vår e-tjänst Avelsdata.

Tänk på att friska föräldradjur inte är någon garanti för att valpen är helt fri från sjukdomar men risken att få en sjuk valp är betydligt mindre om man vet att båda föräldradjuren verkar friska och sunda än om man inte känner till något om föräldrarna.

När du träffar en uppfödare eller hälsar på en valpkull är det bra att veta att det aldrig, oavsett ras eller blandras, är normalt att en valp eller vuxen hund:

  • har svårt att andas eller andas ljudligt
  • kniper med ögonen eller har ögon som är rinniga, röda eller inflammerade
  • har rodnande eller kliande hud
  • haltar
  • är skygg för folk

Avstå från att köpa en valp om den eller föräldrarna verkar allmänt rädda eller drar sig undan kontakt. Om du upplever att hundarna inte har det bra eller är sjuka, eller om du inte känner förtroende för uppfödaren, så  köp inte hund där utan välj en annan uppfödare.

Köp aldrig en valp för att du tycker synd om den!