Programförklaring

Svenska Kennelklubben har antagit en programförklaring som uttrycker hur man inom organisationen arbetar för att säkerställa att exteriöra faktorer vid avel alltid ska främja god hälsa. Programmet ger en tydligare bild av vilka områden och raser som är särskilt prioriterade.

I juni 2022 fastställde Centralstyrelsen en programförklaring som yttrar hur Svenska Kennelklubben inom alla led i organisationen ska bedriva och premiera en långsiktig avel för att säkerställa att våra rashundar har en utveckling som är hållbar över tid. Det förberedande arbetet har gjorts av Arbetsgruppen för rashundens sundhet i samarbete med bland annat rasklubbarna för de fokusraser som omnämns i programförklaringen.