Våra kommittéer

Här hittar du alla våra kommittéer och arbetsgrupper. På deras sidor kan du läsa mer om vad de gör och hur du kommer i kontakt med dem. Du finner också mötesprotokollen, både det mest aktuella och från tidigare möten.

Dansk-svensk gårdshund sitter på en äng
Fotograf Fredrik Almqvist

Svenska Kennelklubbens kommittéer arbetar på Centralstyrelsens uppdrag med frågor inom specifika områden. Vilka frågor en kommitté ska behandla, och inom vilka områden kommittén har rätt att fatta beslut, regleras i delegeringsordningen som Centralstyrelsen upprättar. I delegeringsordningen för respektive kommitté regleras också vilka prioriterade uppdrag kommittén har att arbeta med fram till nästa Kennelfullmäktige. Kommitténs beslut fastställs alltid slutgiltigt av Centralstyrelsen genom godkännande av upprättade protokoll.

Nyfiken på hur Svenska Kennelklubben är uppbyggd? 

Läs mer om vår organisation här

Mer om

Tidigare kommittéer och arbetsgrupper

 • Kommittén för marknadsföring av rashundar

  Kommittén för marknadsföring av rashundar, KMR, arbetade för att stödja SKKs uppfödare att marknadsföra sitt värv och det arbete som görs för att förvalta rashundens intressen.

  Läs mer
 • Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

  Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD-K, hade ansvar för allt det som omfattas av SRD och hanteringen av detta.

  Läs mer
 • Standardkommittén

  Svenska Kennelklubbens standardkommitté – tidigare arbetsgrupp för standardfrågor – ansvarade för rasstandarder, rasgruppsplacering och svenska rasnamn.

  Läs mer
 • Arbetsgruppen för rashundens sundhet

  Nedan återges de uppdrag arbetsgruppen hade att verkställa under 2022-2023 på uppdrag av Centralstyrelsen.

  Läs mer