Arbetsgruppen för domare Stockholm Hundmässa

Arbetsgruppens uppdrag är att sammanställa en domarlista för Stockholm Hundmässa som syftar till ett högt kynologiskt värde och som är attraktiv för utställarna.

Hund blir bedömd på hundutställning

Kontakta Arbetsgruppen för domare Stockholm Hundmässa

E-post: susanne.karlstrom@skk.se
Telefon: 08-795 30 37

Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för domare Stockholm Hundmässa
Susanne Karlström
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Ärenden som ska behandlas på arbetsgruppens möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatum.

Arbetsgruppen för domare Stockholm Hundmässas ledamöter

Thomas Uneholt
Elisabeth Rhodin
Karl-Erik Johansson
Mikael Nilsson
Natalja Skalin
Sjoerd Jobse

Sekreterare

Susanne Karlström, SKKs kansli

Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Arbetsgruppen för domare Stockholm Hundmässas ansvarsområden och beslutsrätt. 

Att sammanställa en domarlista för Stockholm Hundmässa som syftar till ett högt kynologiskt värde och som är attraktiv för utställarna och följer de anvisningar som ges under rubriken övrigt.

 • Inbjudningar av domare till Stockholm Hundmässa.
 • Fastställa ringfördelning efter anmälningstidens utgång.
 • Vilka domare som ska bjudas in att döma på Stockholm Hundmässa
 • Lämna förslag till CS på BIS-domare.
 • Ansvaret för utställningens genomförande ligger hos bestyrelsen och VD
 • Arbetsgruppen behöver inte dokumentera sitt arbete i protokoll
 • Arbetsgruppens arbete med domarlistan ska ske i linje med SKKs miljöpolicy
 • Arbetsgruppen ska vid inbjudan informera inbjuden domare att inte döma aktuell ras/raser/grupp/BIS i Sverige under samma år som inbjudan gäller
 • Arbetsgruppen ska se till att andelen utomnordiska domare inte överskrider 50 %.
 • Svenska raser ska företrädesvis dömas av nordiska domare.
 • En jämn könsfördelning bör eftersträvas.
 • I valet av domare ska beaktas att en spridning av uppdragen sker inom den svenska domarkåren över tid.