SKKs regler & riktlinjer

Som uppfödare inom SKK-organisationen måste du känna till och följa SKKs regler. Dessa regler är framtagna för att kvalitetssäkra hunduppfödningen och för att säkerställa att försäljning av hundar sker på ett seriöst sätt. Här berättar vi vilka de är.

valp nosar på ett avtal

SKKs regler för uppfödare

 • Grundreglerna gäller alla medlemmar. Det andra kapitlet handlar specifikt om regler för uppfödare och hanhundsägare. 
 • Registreringsreglerna beskriver vad som gäller för att få registrera hundar hos Svenska Kennelklubben. 

Ytterligare vägledning

 • SKKs avelspolicy

  Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten "att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar".

  Läs mer
 • SKKs etiska riktlinjer

  Här kan du läsa Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer som är beslutade av SKKs Centralstyrelse.

  Läs mer
 • Avelskommitténs policyuttalanden

  Här kan du ta del av Avelskommitténs yttranden. Det kan vara uttalanden om till exempel god avelssed, förtydliganden av regler och exempel på tolkningar.

  Läs mer
 • Uttalanden från Uppfödarkommittén

  Här kan du ta del av uttalanden från Uppfödarkommittén som är av mer principiell karaktär.

  Läs mer