SKKs registreringsregler

Innan du beslutar dig för att para din tik eller hanhund, eller importera en hund från utlandet, ska du läsa igenom Svenska Kennelklubbens registreringsregler. Det gäller oavsett om det är första gången eller om du är en erfaren uppfödare.

Registreringsreglerna rymmer Svenska Kennelklubbens grundregler/avelspolicy, allmänna registreringsregler, regler för ej svenskfödd hund, export, artificiell insemination samt särbestämmelser för ett stort antal hundraser. Reglerna ses över varje år och den uppdaterade versionen träder i kraft vid årsskiftet. Du hittar reglerna i dokumentet nedan.