Dispensansökan för hund till avel

En dispensansökan för hund till avel görs med syfte att tillföra värdefulla avelsdjur till rasen med avseende på exteriör, mentalitet/funktion, hälsa och/eller med hänsyn till genetisk variation.

För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras i Svenska Kennelklubbens stambok, enligt våra allmänna registreringsregler, eller ej har godkänd FCI stamtavla, kan registrering ske efter särskild dispens. Ansökan om dispensregistrering ställs till SKKs avelskommitté, som tillskriver berörd specialklubb för yttrande. Beslut om dispensregistrering fattas av förtroendevalda ledamöter i SKKs avelskommitté och beslutet tas sedan vidare till SKKs centralstyrelse för slutligt godkännande. Regler för dispensregistering finns i SKKs allmänna registreringsregler. 

Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens, så kallad inmönstring, efter att ha bedömts med avseende på exteriör, mentalitet/ funktion, hälsa och/eller med hänsyn till genetisk variation. Vilka uppgifter som behövs kan variera beroende på ändamålet med dispensansökan. 

Dispensansökan kan exempelvis även i enstaka fall avse undantag från SKKs registreringsregler eller i syfte att bredda avelsbasen i en ras där den blivit allt för smal. Den gemensamma nämnaren ska vara att främja egenskaper som anses viktiga för rasen kopplat till hälsa, mentalitet/funktion och/eller genetisk variation.

Att vara frisk med god mentalitet samt ha funktionell exteriör är grundförutsättningar för dispensregistrering. Det ska finnas en målsättning med att hunden kan tillföra rasen egenskaper som den behöver för ett långsiktigt hållbart avelsarbete.

SKKs avelskommitté har tagit fram ett ansökningsformulär avseende dispensregistrering och ett ansökningsformulär avseende dispensansökan för undantag från SKKs registreringsregler.

Vid dispensansökan ska formuläret fyllas i och postas eller mejlas till Avelskommittén

  •  För dispensregistrering krävs att hunden är minst 12 månader och ID-märkt.
  • Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för yttrande.
  • Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.
  • Besluten anmäls till och protokollförs av SKKs Avelskommitté samt meddelas till berörd specialklubb.