Hälsoprogram

Hälsoprogram är en del i SKKs arbete för friska hundar och bygger på central registrering av resultat i SKKs databas, som är öppen för alla att ta del av.

Hälsprogram

Vad innebär Hälsoprogram?

Hälsoprogram kan till exempel innebära att resultatet av en ögonundersökning utförd av speciell ögonveterinär registreras i SKKs databas, att avelsdjur av en viss ras ska vara höftledsröntgade innan parning eller att föräldradjurens hjärtljud ska vara kontrollerat och utan anmärkning för att deras valpar ska få registreras i SKK. Det finns också hälsoprogram som reglerar användningen av avelsdjur och innebär att varje hund i rasen får bli förälder till maximalt ett visst antal valpkullar. 

Olika raser har olika hälsoprogram, dels beroende på att olika sjukdomar och hälsoproblem är olika vanliga i olika raser och dels beroende på att olika rasklubbar väljer olika prioriteringar i avelsarbetet för rasen. 

Fysiskt och mentalt friska hundar 

Det finns hälsoprogram avseende både fysisk och mental hälsa, samt för att minska förlusten av genetisk variation i rasen (varje hund hund får bli förälder bara till ett visst antal kullar). 

Hälsoprogram för fysisk hälsa kan endast omfatta sjukdomar och defekter där diagnostiken är så pass väl beprövad att man utifrån undersökningsresultat med stor säkerhet kan avgöra om en hund har, eller inte har, den aktuella defekten/sjukdomen.

DNA-tester

Flera av de hälsoprogram som finns idag bygger på DNA-testning av avelsdjuren. Man kan då särskilja hundar som kommer att utveckla sjukdomen, hundar som är anlagsbärare och hundar som är helt fria från den defekta genvarianten. 

Mentalbeskrivning

Det finns också hälsoprogram som innebär att alla avelsdjur i rasen måste ha genomfört en mentalbeskrivning innan de används i avel.

Inom våra brukshundraser finns krav på så kallad känd mental status, vilket innebär att hunden ska ha genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund, MH. Inom en del andra raser finns krav på genomförd Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH, inför avel. Med genomförd BPH menas att samtliga moment har genomförts med kryss i alla rutor.

Hälsoprogram finns på tre olika nivåer

  • Nivå 1 innebär att det är helt frivilligt att göra undersökningen med sin hund men om man väljer att göra det så registreras resultatet i SKKs databas. 
  • Nivå 2 innebär att det är krav på att alla hundar i rasen ska ha ett registrerat undersökningsresultat innan de går i avel, för att deras valpar ska få registreras i SKK. 
  • Nivå 3 innebär att det är krav på att alla hundar i rasen ska ha ett registrerat undersökningsresultat på en viss nivå (ex utan anmärkning)  innan de går i avel, för att deras valpar ska få registreras i SKK. 

När det gäller röntgen av höftleder (HD) och armbågar (ED) så har alla raser hälsoprogram på minst nivå 1, vilket innebär att samtliga rashundars undersökningsresultat registreras i SKKs databas.

Röntgen av din hunds leder och hur du gör för att beställa en röntgenundersökning

Krav på undersökning, dvs nivå 2 och 3,  gäller bara avelsdjur men för att kunna utvärdera vad avelsdjuren nedärver är det ofta bra om så många avkommor som möjligt gör de hälsoundersökningar som rekommenderas för rasen. Det är det bra om du som uppfödare hjälper till att tipsa dina valpköpare om!

I registreringsreglerna nedan kan du se om din ras har något hälsoprogram på nivå 2 eller 3.För att få veta vilka andra undersökningar som rekommenderas för just din ras kan du kontakta din rasklubb eller läsa den rasspecifika avelsstrategin (RAS) som du hittar här.  

Hitta rasspecifika avelsstrategin (RAS)

Vem kan ta del av resultaten?

Alla undersökningsresultat som har registrerats i SKK för en hund finns öppet för alla att ta del av via våra kostnadsfria e-tjänster Avelsdata och Hunddata.

Målet med hälsoprogram är att på sikt minska eller eliminera förekomsten av olika problem i en ras. Efter ett antal år utvärderas varje hälsoprogram och om arbetet har varit framgångsrikt kan programmet avslutas. Om du vill påverka vilka hälsoprogram som finns för din ras ska du i första hand vända dig till din rasklubb.