Höftledsdysplasi, HD

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bland annat att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD.

Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD.

Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Gradering av höftledsstatus

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération Cynologique Internationale, FCI. Normerna bygger på dels passform mellan höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen. Lederna graderas i 5 grupper:

  • A – normala höftleder grad A
  • B – normala höftleder grad B
  • C – lindrig dysplasi
  • D – måttlig dysplasi
  • E – höggradig dysplasi

Röntgen visar inte om hunden har ont

Det är omöjligt att enbart med hjälp av en röntgenbild kunna utläsa om en hund har besvär av sin HD. Det finns hundar som är halta och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi, medan enstaka hundar med kraftig dysplasi uppträder helt symptomfria. Generellt sett har små hundar mindre problem av höftledsdysplasi än större och tyngre hundar.

Benpålagringar

HD kan förr eller senare ge upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan inte ses på röntgenbilden men i de fall benpålagringar uppkommer kan dessa urskiljas på en röntgenbild. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden blir helt deformerad hos den gamla hunden.

Graden av benpålagring anges som:

  • LBP – lindriga benpålagringar
  • MBP – måttliga benpålagringar
  • KBP – kraftiga benpålagringar

Registrering av röntgenresultat 

För officiell röntgen gäller att hunden är minst 12 månader gammal. Resultatet av höftledsröntgen registreras centralt. 

För vissa raser krävs att båda föräldradjuren är höftledsröntgade för att avkomma ska registreras i SKK. Undersökningen ska vara utförd och officiellt resultat ska föreligga före parning .

För enstaka raser finns krav på att höftsledsstatusen ska vara utan anmärkning för registrering av valpkull. Du ser vad som gäller för din ras i SKKs registreringsregler

Importerad hund ska omregistreras innan röntgen

För röntgenavläsning krävs att importerad hund har ett svenskt registreringsnummer. Beslut om detta togs 2013 av SKKs avelskommitté. Det är alltså inte längre möjligt att få ett röntgenutlåtande för en svenskägd hund innan omregistrering.