Överklaga HD eller ED-resultat

Nedan kan du läsa om vad som gäller vid omröntgen och rutiner för överklagan av HD och ED-resultat.

ED-omröntgen

Vid förnyad röntgenundersökning jämförs röntgenbilden med den tidigare bedömda bilden. Samtliga diagnoser kvarstår i SKKs register men det är den senaste som gäller.

Överklagande

Rutiner för överklagande finns fastställda av Nordisk Kennelunions Vetenskapliga Kommitté. Dessa innebär att röntgande veterinär och/eller djurägaren begär hos SKK att få bilderna bedömda av Nordiska röntgenpanelen, bestående av avläsande veterinärer i respektive nordiskt land. Bilden/bilderna sänds i tur och ordning till danska, finska och norska kennelklubben med uppgift om ras, kön och ålder på hunden. De tre ländernas diagnoser sammanställs och den slutliga diagnosen meddelas djurägaren.

Resultatet vid Nordiska röntgenpanelens bedömning i samband med överklaganden är det slutligt gällande resultatet. Tidigare diagnoser stryks ur SKKs register och någon ytterligare avläsning vid förnyad röntgen är ej möjlig.

Överklagandet insändes skriftligen till SKKs avdelning för avel och hälsa och är avgiftsbelagt. Avgiften återbetalas om diagnosen ändras till det bättre.

Vad kostar det att överklaga resultat? 

Överklagan röntgenresultat, nordiska panelen – 1000 kronor