Regler & riktlinjer

Här hittar du några av de centrala regelverken inom SKK-organisationen. Bland annat våra grundregler, registreringsregler och utställnings-och championatregler. Du hittar också våra stadgar samt etiska riktlinjer.

Riktlinjer

  • SKKs etiska riktlinjer

    Här kan du läsa Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer som är beslutade av SKKs Centralstyrelse.

    Läs mer