Typstadgar för klubbar inom SKK

Mall för stadgar för klubbar inom SKK-organisationen, kallas även typstadgar. Gäller från 1 januari 2018.