Kennelfullmäktige

Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 200 personer.

Ordförandeklubba med gravyr

Det är under Kennelfullmäktige alla övergripande beslut som rör organisationen fattas. Besluten ligger sedan till grund för Centralstyrelsens arbete under de följande två åren.

Nästa Kennelfullmäktige hålls 27-28 september 2025. 

Länsklubbsfullmäktige, LKF

I samband med Kennelfullmäktige hålls också Länsklubbsfullmäktige. LKF är länsklubbarnas högsta beslutande instans i ärenden som avser frågor som är gemensamma för länsklubbarna. LKF hålls vartannat år.

Nästa Länsklubbsfullmäktige hålls 26 september 2025. 

SKKs valberedning

  • Maritha Östlund-Holmsten, sammankallade
  • Ewa Löwenstein
  • Bo Edoff
  • Madeleine Bäck
  • Britt-Marie Nordquist

Vill du kontakta valberedningen? Mejla valberedningen@skk.se.

SKKs revisorer

Revisionsfirman BDO
Hans Almgren, förtroenderevisor

Revisorssuppleanter

Revisionsfirman BDO
Rickard Hagström, förtroenderevisor

Protokoll och relaterat innehåll

  • Protokoll

    Här hittar du protokollen från Kennelfullmäktiges möten som hålls vartannat år.

    Läs mer