Hedersledamot i SKK

Utmärkelsen Hedersledamot delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige till en person som på ett förtjänstfullt sätt främjat Svenska Kennelklubbens mål och verksamhet.

Hedersledamot utses vid Kennelfullmäktige 2019
Fotograf Måns Engelbrektsson

Utmärkelsen delas ut i samband med SKKs Kennelfullmäktige vartannat år. Hedersledamot i SKK är befriad från medlemsavgift.