Förtjänsttecken

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken är en utmärkelse som delas ut i samband med Kennelfullmäktige vartannat år. Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam inom SKK i minst 10 år och gjort en särskilt viktig insats som aktiv inom organisationen.

Svensk lapphund ligger på klipphäll
Fotograf Majlis Sundberg

Statuterna för Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken anger att utmärkelsen är avsedd att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKKs syften."

Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam inom organisationen i minst 10 år. Personen ska ha varit aktiv inom ett brett område, i flera klubbar, och alltså inte enbart varit knuten till en viss rasklubb och/eller specialklubb.

Förslag till mottagare av SKKs förtjänsttecken kan lämnas av läns- eller specialklubb, verksamhetsklubb och Sveriges Hundungdom.

Utmärkelsen delas ut i samband med SKKs Kennelfullmäktige vartannat år. SKK bjuder mottagaren av SKKs förtjänsttecken på banketten på lördag kväll, övriga kostnader, ex boende, står klubben eller mottagaren själv för.

Lämna förslag på mottagare

Förslag på mottagare av SKKs förtjänsttecken kan lämnas av läns- eller specialklubb, verksamhetsklubb och Sveriges Hundungdom. Webbformuläret för att lämna förslag på mottagare publiceras på denna sida när nomineringsperioden är öppen.