Önskad och oönskad mentalitet

En hund med önskad mentalitet har fungerande vardagsbeteende och egenskaper anpassade till rasens funktion. Oavsett ras är det viktigt att uppfödare strävar efter önskad mentalitet.

rottweiler och tax

Vilken mentalitet önskas? 

En hund med önskad mentalitet har fungerande vardagsbeteende, där den är trygg och mår bra, och har egenskaper anpassade till rasens funktion (arbetsuppgift). Vilken mentalitet som önskas varierar mellan olika raser. Vissa ska vara glada i nya bekantskaper, lekfulla och ha en bekymmerslös attityd till sin omgivning. Andra ska vara lugna, allvarliga och mer eftertänksamma. 

Oavsett om du föder upp jakthundar, sällskapshundar eller någon annan typ av hund så är det precis lika viktigt med en för rasen önskad mentalitet. Vilka egenskaper din ras ska ha, hemma i vardagen och för sin funktion, kan du läsa om den rasspecifika avelsstrategin, RAS, och vanligen också i rasstandarden. Du hittar dessa dokument i vår hundrasguide. Naturligtvis kan du också läsa på rasklubbens webbplats om din ras.

Vad är oönskad mentalitet?

Trots att klubb och uppfödare arbetar för en önskad mentalitet finns det hundar med oönskad mentalitet. Det kan handla om hundar som är allt för rädda, för arga eller för stressade. Det kan leda till bekymmer för såväl hund som hundägare, som kan komma att behöva anpassa sitt liv för att hjälpa hunden att klara av vardagen.

Hundars mentalitet beror på både arv och miljö. I SKKs grundregler framgår att den hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer inte ska användas i avel. Att avgöra när den gränsen är nådd är inte enkelt.

Reflektera över din uppfödning

Var nyfiken och reflektera över din uppfödning. Att hundar blir rädda när något händer har ett överlevnadsvärde. Att inte kunna komma över sin rädsla och ständigt vara på sin vakt blir jobbigt för hunden och i förlängningen är det ett djurvälfärdsproblem.

Är dina hundar till exempel reserverade eller är det så att finns rädsla som gör att hundarna tvekar för att hälsa på främmande personer? Genom att låta mentalbeskriva dina avelsdjur och kullar får du objektiv information om dina hundars mentala egenskaper. Det kan vara till god hjälp i ditt avelsarbete!