Importera eller exportera hund

Planerar du att importera en hund eller köpa en hund från ett annat land? Då finns det en del att tänka på. Här berättar vi vad som gäller vid import och export av hund.

Import av hund från annat land

Vid import av hundar är det viktigt att du erhåller korrekta dokument från det aktuella landets kennelklubb. När hunden anländer till Sverige ska hunden registeras i SKKs stambok, för att göra detta skickar du in en registeringsansökan för importerad hund. 

Export av hund 

När det gäller export av hundar skickas en exportstamtavla med hunden, denna utfärdas av oss på SKK. En exportstamtavla kan endast utfärdas för svenska hundar som urprungligen är registerade i SKKs register. 

Importera hund

Vid import behöver du få med rätt handlingar från landets kennelklubb för att kunna registrera om hunden i Svenska Kennelklubben. För att registrera en importerad hund i Svenska Kennelklubbens stambok behöver du skicka in en registreringsansökan för importerad hund.

Du som hundägare måste vara medlem i SKK-organisationen för att få registrera en importerad hund. Är ni flera ägare ska samtliga vara medlemmar.

Registreringsansökan för importerad hund

Registreringsansökan för importerad hund ska skickas till Svenska Kennelklubbens kansli tillsammans med hundens exportstamtavla. Det är viktigt att exportstamtavlan ska vara utfärdad på den person som ansöker om att omregistrera hunden i Svenska Kennelklubben.

Utfärdad av erkänd kennelklubb

Svenska Kennelklubben registrerar enbart hundar med exportstamtavla utfärdad av en av SKK erkänd kennelklubb eller har nordiskt registreringsbevis. Hunden ska vara av en hundras erkänd av FCI, Nordisk Kennel Union eller SKK.

Hund importerad från ett nordiskt land

Har du importerat en hund från ett nordiskt land behövs ingen exportstamtavla. Då skickar du hundens orginalstamtavla till SKKs kansli tillsammans med registreringsansökan för importerad hund.

Omregistreringen hanteras av Registreringsavdelningen på SKKs kansli. När den är klar skickas hundens originalstamtavla tillbaka till dig med det nya registreringsnumret ditsatt.

Registreringskostnad:

Importerad hund från annat nordiskt land – 640 kronor/hund

Importerad hund från land utanför norden – 820 kronor/hund 

I avgiften för varje hund ingår avgiften för ägarregistrering (100 kronor). 
Om du vill betala med postförskott tillkommer en avgift för det. 

Tänk på att det finns regler för att föra in en hund över den svenska gränsen. Dessa krav kan ändras snabbt, så tänk på att kontrollera detta noga. Du är själv ansvarig för att känna till den senaste informationen. I Sverige är det Jordbruksverket som ansvarar för dessa regler.

Läs mer om aktuella regler hos Jordbruksverket


Exportera hund

När du säljer en hund till ett land utanför Norden behöver köparen en exportstamtavla för att kunna registrera hunden i landets kennelklubb.

Exportstamtavlan utfärdas av Svenska Kennelklubbens registreringsavdelning och går endast att få för svenskfödda hundar som är ursprungsregistrerade i SKKs stambok.

Följande handlingar ska postas till SKKs kanskli:

  • Registreringsbevis med stamtavla i original med ID-nummer (chipremsa)
  • Uppgifter till den nya ägaren (namn, adress, land)
  • SKK skickar tillbaka exportstamtavlan med postförskott till dig som uppfödare/säljare.

När vi mottagit och bearbetat dina handingar skickar vi tillbaka en exportstamtavla.

Aktuell avgift för exportstamtavla:

Tillägg för exportstamtavla220 kronor

Om du vill betala med postförskott tillkommer en avgift för det. 

Om du har en valpkull som ännu inte är registrerad, men där du vet att en valp ska exporteras skickar du in blanketten Registreringsansökan valpkull.

Bifoga följande uppgifter om valparna som ska exporteras: 

  • ID-nummer (chipremsa)
  • Uppgifter till den nya ägaren (namn, adress, land etc.).

Registreringsansökan valpkull

Ansökan om exportstamtavla

Regler för handel med hundar mellan länder

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller när du ska sälja en hund till ett annat land, både innanför och utanför EUs gränser.

När du säljer en hund till ett annat EU-land måste du bland annat se till att uppfylla dessa villkor:

När du säljer en hund till ett land utanför EU måste djuret uppfylla de införselkrav som ställs av det land hunden säljs till.

Be köparen kontakta landets ambassad eller konsultat för att få kontaktuppgifter till veterinärmyndigheten. Be sedan veterinärmyndigheten om skriftlig information om införselkraven och gå igenom informationen tillsammans med din veterinär.

Om hunden ska säljas till Norge gäller särskilda krav. Läs om vad som gäller på Mattilsynets webbplats.

Har du frågor? 

Våra erfarna uppfödare svarar på frågor om den praktiska delen av hunduppfödning samt enklare frågor kring till exempel avelsplanering eller juridik.

Telefon: 08-795 33 55
E-post:
uppfodarservice@skk.se

Telefontid: vardagar 13–15