Exteriörbedömning

Alla raser inom SKK får delta på exteriörbedömning. På en exteriörbedömning görs en kvalitetsbedömning som innebär att din hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasens standard.

Exteriörbedömning
Foto: Bo Wallin

Det primära syftet är att exteriört värdera resultatet av avelsarbetet samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden. Skillnaden mot en vanlig utställning är att det inte finns någon konkurrensbedömning där hunden jämförs mot andra hundar. 

Exteriörbedömning anordnas av både länsklubbar och special- och rasklubbar.

Anvisningar Exteriörbedömning

Exteriörbedömning vid ett tillfälle

En hund som är svanskuperad får inte delta på utställning men kan ansöka till SKKs Utställningskommitté om att låta hunden bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle och få kvalitetspriset registrerat. Det är under förutsättning att hunden uppfyller något av följande alternativa krav:

  • är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs
  • av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats
  • inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan i Utställnings- och Championatreglerna under punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 

Ansökan om exteriörbedömning