Rådgivning och stöd

Inom SKK-organisationen finns en enorm kunskap om avel och hunduppfödning. Tveka inte att ta hjälp och stöd av andra när du ställs inför utmaningar eller har frågor om din egen uppfödning. Vi berättar vem du kan vända dig till när du behöver vägledning och goda råd.

Uppfödarrådgivning

Att vara hunduppfödare kan ibland kännas lite svårt och krångligt. Därför finns vår uppfödarrådgivning till för dig som föder upp hundar eller funderar på att börja. Våra erfarna uppfödare svarar på frågor om den praktiska delen av hunduppfödning samt enklare frågor kring till exempel avelsplanering eller juridiska frågor. Kan vi inte svaret på just din fråga hjälper vi dig komma i kontakt med rätt person inom vår breda organisation. 

Telefon: 08-795 33 55
E-post:
uppfodarservice@skk.se

Telefontid: vardagar 13–15 

Juridisk rådgivning

Som medlem inom Svenska Kennelklubben har du tillgång till gratis juridisk rådgivning på telefon eller via e-post. Vi svarar bland annat på frågor om avtal, regler och hur man löser juridiska tvister. Du hittar också svaret på många juridiska frågor i vårt frågeforum

Telefon: 08-795 30 90
E-post: juridik@skk.se

Telefontid: måndag 13–15, onsdag 10–12, fredag 10–12

Klubbarnas avelsfunktionärer

Varje specialklubb har avelsfunktionärer, som har god överblick över sin hundras och kan ge dig värdefull information. Förr i tiden hade avelsråden ofta till uppgift att rekommendera hanhundar till tikägare, men den rollen har man allt mer frångått. I stället strävar man efter att ha ett helhetsperspektiv och att kunna upplysa till exempel en tikägare om vad som är viktigt att beakta i aveln för just den aktuella rasen ifråga.

Din uppfödare

Din egen uppfödare, det vill säga den person som har fött upp din tik, har säkert också stor och värdefull kunskap om din tiks familjebild både ifråga om fördelar och svagheter.

Uppfödaren kan tipsa dig om vad du bör se upp med, kanske om vilka kombinationer som kan medföra risk för olika problem, eventuellt om bland vilka hanhundar du förslagsvis ska leta täckhund etc. En bra relation till din uppfödare betyder också att du har en person med praktisk erfarenhet av uppfödning att få råd och stöd av.

Kennelkonsulenter

Kennelkonsulenten i ditt län är ytterligare en resurs som du kan ha glädje av. Konsulenterna gör besök hos SKKs medlemmar, främst uppfödare, för att ge råd och stöd samt se till att hundarna mår bra. Har du frågor kring uppfödning, hundhållning eller avtalsskrivning kan konsulenten hjälpa dig till rätta. Telefonnummer till konsulenterna i ditt län hittar du via länken nedan eller genom att kontakta SKKs kennelkonsulentsekretariat. 

Kennelkonsulenter – kontaktuppgifter

Telefon: 08-795 30 33
E-post: kennelkonsulent@skk.se