Avel inom SKK

Svenska Kennelklubben lägger stora resurser på att hjälpa uppfödarna att bedriva avel på ett sätt som våra hundar mår bra av. Här kan du läsa mer om SKKs arbete för sund avel.

Mer om