Leder

För ett antal hundraser sker en röntgenkontroll av olika leder. Bedömning från dessa sker centralt och används främst som ett av flera avelsverktyg, men är också av intresse för ägare till hunden.