Index för HD och ED

På denna sida har vi samlat information för att du själv ska kunna förstå vad satt indexvärde betyder, vilka faktorer som påverkar hundens index och vad som klassas som ett bra index.

Det här är index för HD och ED

Hundens index för HD (höftledsdysplasi) och/eller ED (armbågsledsdysplasi) är en skattning av dess nedärvningsförmåga avseende HD/ED.

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens avelsvärde avseende HD/ED. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde.

I filmen nedan berättar SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm om index för HD och ED.

Högt eller lågt index

Ju högre indextal, desto bättre leder förväntas hunden nedärva. Genomsnittet i rasen (eller mer exakt i en referenspopulation av rasen) motsvarar ett index på 100. Det betyder att en hund med index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre HD/ED-status än rasen i genomsnitt.

En hund med index under 100 förväntas lämna avkommor med sämre HD/ED-status än rasen i genomsnitt. Vilken HD-kvalitet ett index på 100 motsvarar kan skilja sig åt mellan raser.

Index påverkas av följande faktorer

 • Hundens eget röntgenresultat
 • Hundens släktingars resultat (t ex syskon, föräldrar och eventuella avkommor) 
 • Vid beräkningen tar man dessutom hänsyn till icke-ärftliga faktorer som kan påverka röntgenresultatet, bland annat hundens kön, födelsemånad, vilket lugnande medel som användes vid röntgentillfället, ålder vid röntgen med mera.

Index förändras över tiden

En hunds HD-/ED-index är inte ett statiskt värde, utan påverkas av nytillkommen information om HD-/ED-status hos till exempel avkommor eller syskon. Allteftersom nya hundar röntgas ökar den tillgängliga information som ligger till grund för beräkningen av index.

Därför måste de skattade avelsvärdena rutinmässigt uppdateras. I de fall där ny information har tillkommit om individen själv eller om någon av dess släktingar kan det skattade avelsvärdet komma att ändras jämfört med föregående beräkning.

Här hittar du hundens index

I SKKs e-tjänst Avelsdata hittar du index för den enskilda hunden och för rasen. 

Index publiceras i Avelsdata för hundar födda år 2000 eller senare med eget röntgenresultat för HD/ED. Från januari 2018 publiceras index även för hundar utan eget resultat, men som genom information från släktingar uppnått en tillräcklig säkerhet i sitt indexvärde (motsvarande den som ett eget resultat ger). 

Avelsdata

Vanliga frågor och svar om index

Index är användbart i aveln när man vill förbättra ledstatusen i en ras. 

När man räknar ut en hunds index, vilket görs med en komplicerad formel i vårt datasystem, så tar man förutom hänsyn till hundens eget röntgenresultat, även med släktingars röntgenresultat och man har även med annat som kan påverka bland annat ålder då hunden röntgades och om det är en hane eller tik.

 • Index över 100 = då har hunden goda förutsättningar att lämna avkommor med bra leder.
 • Index under 100 = då har hunden sämre förutsättningar att lämna avkommor med bra leder.

Värdet 100 för en ras är snittet under den senaste femårsperioden.

Nej det ska man inte göra. Om en ras i snitt har bra höftleder så krävs det ett bättre röntgenresultat för att få ett högt index än om en ras i snitt har sämre höftleder. 

Det finns flera saker som kan påverka och det som påverkar mest är om hunden har fått avkommor och deras röntgenresultat kommit in. 

Nej, hur din hund mår påverkas inte av indexvärdet, det är hundens eget röntgenresultat som kan påverka hur hunden mår.

Nej, det beräknas i en komplicerad formel som finns inlagd i våra datasystem.

Om rasen har Index, vilket inte alla har, så kommer du kunna se din hunds indexvärde inom en vecka efter att din hund har fått sitt röntgenresultat registrerat. Index uppdateras en gång i veckan

Ja det brukar ändras över tid, det är när det inkommer mer information om hundens släktingar. Ju mer släkt hundarna är desto mer kan index påverkas.

Nej det kan man inte göra, de räknas ut på olika sätt.

Ja det kan du göra, speciellt om det är en ras som har lite sämre höftleder och man vill försäkra sig om att välja en valp med bra förutsättningar för att få bra leder. Valpen har inte något indexvärde innan den själv är röntgad.

Mer om index för HD & ED

 • Hundraser med index

  Här hittar du en lista över raser som idag har index för HD och ED. Klubbar som är intresserade att få tillgång till index som verktyg i avelsarbetet för sin ras är välkomna att höra av sig till SKKs avdelning för avel och hälsa. 

  Läs mer
 • Index i avelsarbetet

  Läs om vilka krav och rekommendationer som gäller för användning av index i avelsarbetet. Här hittar du även svar på frågor som rör utländska hundar, exporterade avkommor, eller hundar som har index skattat i ett annat land.

  Läs mer