Vanvård

Att på något sätt utsätta sin hund, eller något annat djur för den delen, för onödigt lidande är brottsligt.

vanvård

Vid misstankar om att en hund blir vanvårdad ska detta i första hand anmälas till polismyndigheten och den lokala länsstyrelsen. Vänligen notera att det endast är det svenska myndighetsväsendet som kan bedöma ifall att vanvård faktiskt skett och utdelar i sådant fall eventuell påföljd. Det är även upp till myndighetsväsendet att, om de bedömer att vanvården är så grov att behov finns, omhänderta eventuella lidande djur.

Det kan göra ont i en hjärta att se hundar som lider och man kan som djurvän önska avhjälpa djuret från sitt lidande så fort som möjligt, men detta är att föregå lagen och eventuellt försvåra en eventuell utredning om vanvård faktiskt skett. Detta är en naturlig reaktion, men om ni som privatperson avlägsnar tex. en hund som lider från dess juridiska ägare kan detta komma att föranleda en utredning om stöld och egenmäktigt förfarande.

Mot bakgrund av detta ska ni anmäla misstänkt vanvård till polismyndigheten och till den lokala länsstyrelsen. Om det är hos en uppfödare inom SKKs organisation kan ni även rapportera misstankar om vanvård till SKKs kennelkonsulentsekretariat.

Telefon: 08-795 30 33
E-post: kennelkonsulent@skk.se