Våra klubbar

Svenska Kennelklubben har sitt kansli i Stockholm, men huvudparten av all verksamhet bedrivs ute i landet av de många klubbar som ryms inom organisationen.

Porträttbild på jämthund
Fotograf Lotta Bengtsson

Länsklubbar

Länsklubbarna arrangerar aktiviteter inom länet, till exempel kurser, studiecirklar och utställningar. Utställningarna är öppna för alla raser.

Specialklubbar

En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till exempel rasstandarder och bestämmelser för prov. Specialklubbar har rätt att arrangera officiella prov och har ofta träffar, kurser eller utställningar speciellt inriktade mot den eller de raser man har ansvar för. Många ger också ut en medlemstidning om klubben och sin(a) ras(er).

Rasklubbar

Inom specialklubbar med flera raser finns ofta underavdelningar, rasklubbar, för de olika raserna. Rasklubbarna fungerar ungefär som specialklubbarna, men är endast rådgivande i exempelvis standardfrågor.

Sveriges Hundungdom

Sveriges Hundungdom är SKKs ungdomsförbund och vänder sig till ungdomar mellan 6 och 25 år. Förbundet har ett eget kansli, omkring 45 lokala hundungdomsklubbar över hela Sverige och drygt 7 000 medlemmar.

Avtalsanslutna rasklubbar

Avtalsansluten rasklubb är en rasklubb som inte ingår i en specialklubb och vars verksamhet regleras av avtal mellan SKK och rasklubben. Syftet med en anslutning som rasklubb är att klubben på sikt ska kunna anslutas till en befintlig specialklubb, bli en egen specialklubb eller tillsammans med andra närliggande raser bilda en specialklubb. Denna anslutning sker i olika steg och stadgar för avtalsansluten rasklubb fastställs av Centralstyrelsen.

Verksamhetsklubb

En verksamhetsklubb är ansvarig för en hundsport eller tävlingsform. Klubben ansvarar för sportens utveckling, regelverk, håller utbildningar och arrangerar officiella tävlingar och prov. Vissa verksamhetsklubbar riktar sig till samtliga hundraser medan andra vänder sig till några utvalda raser.