Working Class Certificate, WCC

Working Class Certificate, WCC, är ett intyg som utfärdas av Svenska Kennelklubben för hund med jakt- och bruksmeriter. För hundraser med krav på dessa meriter behövs intyget för att kunna ställa ut utomlands.

Många hundraser har krav på jakt- eller bruksmeriter för att kunna erhålla pris vid utställning. Har din hundras sådant krav och du vill åka utanför Sverige för att ställa ut, behöver din hund ett så kallat WCC, Working Class Certificate, som visar att dessa meriter finns.

Reglerna för meriter och WCC varierar mellan olika länder och det är bara om provmeriterna är tillräckligt höga som din hund kan tävla om aktuell merit. Kontrollera innan vilka krav som finns för din hundras i det land du planerar att anmäla till utställning.

Ansöka om WCC

Ansökan sker på avsedd blankett som du hittar längst ned på denna sida. Det är den sökandes ansvar att bifoga någon form av underlag som bekräftar att hunden har en merit för att ansöka om ett WCC. Det kan vara ett mejl eller brev från den nationella kennelklubben där meriten är erhållen, alternativt en länk till en officiell webbsida utgiven av den nationella kennelklubben där det på ett FCI-språk (engelska, tyska, fransk, spanska) framgår att meriten är WCC-grundande.

Det är tävlingsavdelningen på Svenska Kennelklubbens kansli som utfärdar WCC för svenskägda hundar.

Kontakta tävlingsavdelningen

Vi på SKKs tävlingsavdelning besvarar dina frågor om tävling och utställning. 

Telefon: 08-795 33 22 
E-post: tavling@skk.se