Vi stöttar hundägaren

Svenska Kennelklubben är ”hundägarnas riksorganisation” och vi arbetar hårt för att göra vårt namn rättvisa! Vi finns till för alla hundägare i Sverige, och för alla andra som är måna om att våra hundar mår bra och blir väl omhändertagna.

Hundägare med valp

Svenska Kennelklubben är först och främst en organisation för Sveriges många hundägare. Med våra 300 000 medlemmar är vi redan en kraft att räkna med. Och ju fler vi blir desto större chans har vi att påverka beslut som berör hundar och hundägare. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Stöd till hundägare

På SKKs kansli i Stockholm arbetar drygt 70 personer med att på olika sätt ta vara på medlemmarnas intressen. Här finns hjälp att få både för nybörjaren som funderar på att skaffa hund och för den med stor hundvana. Sakkunniga kan ge råd och hjälp i olika ”hundfrågor”. Även i de många klubbar som är anslutna till SKK finns stor kompetens som kommer medlemmarna till del på olika sätt.

Stöd till aktiva inom SKK

Utifrån de regler och riktlinjer som fastställs av SKK centralt tar klubbarna fram strategier för avel, utbildar hundägare, arrangerar prov, tävlingar och andra aktiviteter och ger medlemmarna stöd och råd i olika frågor.

Sund avel – också för människans skull

SKK ställer höga krav på de uppfödare som är anslutna till organisationen – för att avelsarbetet ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Målsättningen är att de valpar som föds i Sverige ska vara så friska som möjligt och växa upp till starka och glada hundar. Det vinner alla på!

Debatt och information

SKK för hundägarnas talan i media och arbetar mot onödiga hundförbud och för en vettig lagstiftning i hundfrågor. Vi tar ställning i aktuella frågor och försöker ge en nyanserad och saklig bild av hundar och hundhållning. Vi tar även fram en mängd informationsmaterial om allt från valpköp till hur man tar hand om en äldre hund – och det mesta är gratis.

Vi visar på glädjen och nyttan med hund!

Sist men inte minst – vi visar på den stora glädjen och nyttan med hund. Vi jobbar för att minska hundrädsla, slår hål på vanföreställningar om hundar och lär barn hur de ska bemöta hundar så att de ska känna sig trygga. Hundar är inte bara älskade familjemedlemmar, det finns ledarhundar, assistanshundar och epilepsihundar som kan hjälpa sjuka och handikappade i deras vardag. Och vi får inte glömma polishundar, narkotikasökhundar, räddningshundar och alla andra hundar i människans tjänst – de gör en viktig insats för vårt samhälle!