Besiktningsintyg för valpar

Svenska kennelklubbens reviderade valpbesiktningsintyg är avsett att användas för valpar av alla raser upp till 9 månaders ålder.

fyra rottweiler-valpar springer i gräset

Intyget innehåller en djurägardel med frågor om tidigare sjukdomar och skador och en veterinärdel för den kliniska undersökningen. Dessutom medföljer anvisningar för hur intyget ska fyllas i för att underlätta veterinärernas bedömningar.

I intyget lägs även vikt vid osunda överdrifter i valpens utseende och veterinären ombeds bedöma vad som är normalt oavsett ras.

Besiktningsintyget för valpar är avsett att användas för samtliga SKK-registrerade valpar upp till 6 månaders ålder och ersätter det gamla valpbesiktningsintyget. Intyget kan även användas för valpar som inte är registrerade i SKK.

Var hittar jag intyget?

För uppfödare är intyget nedladdningsbart efter inloggning från Köpahund.se och möjligt att fylla i uppgifter om valp och ägare på datorn.

För djurhälsopersonal går det att ladda ner via plattform riktad till klinikerna. Självklart kan intyget även fyllas i för hand på plats.

Intyget ska skrivas ut eller kopieras i tre exemplar:

  • ett till kliniken
  • ett till uppfödaren
  • ett till valpköparen

Valpbesiktningsintyget har tagits fram i samarbete med Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS), uppfödare och kliniskt verksamma veterinärer. 

Har du frågor?

Kontakta SKKs avdelning för avel och hälsa. 

E-post: vet@skk.se