Jakt och viltspår

Att låta sin hund få göra det den älskar som mest och avlad för, är det finaste man kan ge sin hund. SKKs specialklubbar arrangerar flera viltspårprov och jaktprov för att ge ett kvitto på träning och avelsarbete.

Vid jakt och vid eftersök av skadat vilt används idag i princip uteslutande hundar som är avlade för jakt och viltspårarbete. Många hundägare med dessa raser tränar också viltspår med sina hundar, dels för att meritera dem men även för att det är en aktivitet som hundarna uppskattar.

Viltspår är ett kul sätt att aktivera din hund och dig tillsammans, och det spelar ingen roll vilken typ av hund du har. På viltspårprov är alla hundar välkomna. 

Jaktprov däremot är arbetsprov för jakthundsraser och är till för att utvärdera deras jaktliga förmåga. Idag arrangeras drygt 30 olika jaktprov inom SKK-organisationen. Det är specialklubbarna som arrangerar proven och ansvarar för reglerna.

Alla jaktprov är unika och speciellt utformade för en viss hundtyp. Trots det går alla jaktprov egentligen ut på en och samma sak: att utvärdera hundens vilja och förmåga att, i samarbete med sin förare, finna vilt.