Policyer

Här hittar du Svenska Kennelklubbens policyer.

Våra policyer

 • SKKs avelspolicy

  Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten "att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar".

  Läs mer
 • SKKs policy för sponsring

  Svenska Kennelklubben, SKK, äger ett stort förtroende hos de svenska hundägarna. Därför måste företag, organisationer och enskilda personer som stödjer, sponsrar och ingår partneravtal med SKK dela SKKs grundläggande värderingar.

  Läs mer
 • SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt

  Svenska Kennelklubbens nya policy för hundanvädning vid jaktprov, jaktträning och jakt. Policyn antogs i oktober 2015 och ersätter den tidigare versionen från 2009.

  Läs mer
 • SKKs policy för djurhantering vid vallningsträning av hund

  Tillsammans med flera organisationer och klubbar har Svenska Kennelklubben tagit fram en policy med fokus på de vallade djurens välbefinnande vid vallningsträning med hund.

  Läs mer
 • SKKs resepolicy

  Svenska Kennelklubben, SKK, har arbetat fram en resepolicy för att de resor och möten som sker inom organisationen, såväl internt som externt, ska ske med hållbarhet och miljö i fokus.

  Läs mer
 • De fyra stora rovdjuren

  Här kan du ta del av Svenska Kennelklubbens uttalanden avseende frågan om de fyra stora rovdjuren – varg, björn, järv och lo – kontra hund.

  Läs mer
 • Disciplinära åtgärder mot domare

  Här kan du ta del av Svenska Kennelklubbens policy för disciplinära åtgärder avseende exteriördomare, provdomare och tävlingsdomare. Policyn fastställdes av Centralstyrelsen 2007.

  Läs mer
 • SKKs ståndpunkt gällande djurförsök

  Djurförsök är en ämne som väcker känslor hos många. Här besvarar vi några vanliga frågor kring Svenska Kennelklubbens, SKKs, ståndpunkt gällande att använda hundar för djurförsök.

  Läs mer
 • Policy för kastrering av hund

  Det har blivit vanligare att hundar kastreras i Sverige, det vill säga att man kirurgiskt avlägsnar hundens testiklar eller äggledare, eller kemiskt tillför ett hormonpreparat. Svenska Kennelklubben anser inte att kastrering ska utföras rutinmässigt.

  Läs mer
 • Oregistrerade hundars rätt att delta

  Blandrashundar och andra icke stambokförda hundar har rätt att starta på flera av de prov och tävlingar som Svenska Kennelklubben arrangerar. På den här sidan kan du läsa mer om aktiviteter som är öppna för alla hundar.

  Läs mer
 • Policy för sociala medier

  Svenska Kennelklubben har arbetat fram en policy för sociala medier som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttrycka åsikter och sprida information i bloggar, på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och liknande.

  Läs mer
 • SKKs policy för relationen människa-hund

  Här kan du läsa Svenska Kennelklubbens policy för relationen människa-hund.

  Läs mer