SKKs resepolicy

Svenska Kennelklubben, SKK, har arbetat fram en resepolicy för att de resor och möten som sker inom organisationen, såväl internt som externt, ska ske med hållbarhet och miljö i fokus.

Svenska Kennelklubben ska visa vägen till ett hållbart samhälle gällande möten och resor utifrån följande aspekter:

  • Miljöpåverkan
  • Kostnader
  • Säkerheten för våra förtroendevalda och medarbetare
  • Tillvaratagande av den digitala utvecklingen
  • Tidsåtgång/balans i livet/stress

Definitioner

Med resa avses sådan resa som anställda gör i tjänsten till annan plats än den ordinarie arbetsplatsen, eller sådan resa som förtroendevalda gör som en del av sitt
förtroendeuppdrag. Resepolicyns riktlinjer gäller all anställd personal oavsett anställningsform och anställningsperiodens längd samt förtroendevalda under den period som förtroendeuppdraget pågår.