SKKs remissvar

Svenska Kennelklubben är remissinstans vid lagstiftning rörande hundar och hundhållning. Här kan du ta del av SKKs yttranden.

Norsk älghund i vackert bergslandskap
Fotograf Björn Eek

Remisser kan skickas till remiss@skk.se för vidarebefordran till relevant avdelning.

Ta del av SKKs yttranden

SKKs remissvar över betankandet SOU 2022:58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård.

Remissvar till landsbygds- och infrastrukturdepartementet, 31 mars 2023

SKKs remissyttrande till Nordiska rådet angående förslag till gemensamma nordiska åtgärder mot illegal handel med hundar.

Remissvar till Nordiska rådet, 4 oktber 2021

SKKs remissvar angående en samlad djurhälsoreglering (N2020/02751)

Remissvar till Näringsdepartementet, 1 mars 2021

SKKs remissvar angående en ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51)

Remissvar till Justitiedepartementet, 10 november 2020

Bilaga till SKKs remissvar

Betänkande av Utredningen om nya konsumentköpregler