Brakycefala hundraser

Många av våra mest populära hundraser har korta nosar, eller brakycefala som de också kallas. Här kan du läsa mer om kortnosar, vilka problem som kan uppstå om en hund är allt för kortnosig och det arbete som bedrivs inom SKK för att förbättra hälsan hos de kortnosiga hundarna.

De kortnosiga raserna varierar i storlek, kroppsform och användningsområde, från små mopsar och franska bulldoggar till mellanstora boxrar och stora bullmastiffer. Den gemensamma nämnaren för alla brakycefala hundar och hundraser, är att de har en förkortad skalle. Skallen kan vara förkortad i olika grad hos olika raser och hos olika individer inom en ras.

Ökad risk för hälsoproblem

Tyvärr medför den brakycefala huvudformen (med kort nos) en ökad risk för andningsproblem jämfört med hos hundar med en normal noslängd. De mest allvarliga hälsoproblemen som är förknippade med kortnosighet är problem med andning och temperaturreglering. Andra problem som kan uppstå på grund av den korta huvudformen är bland annat ögon- och hudskador, mag- och tarmstörningar och problem med tänderna.

SKK driver ett stort antal projekt för att minska förekomsten av hälsoproblem hos de brakycefala hundraserna. Som grund för arbetet finns, förutom svensk lagstiftning, SKKs grundregler och avelspolicy samt ett uttalande efter SKKs brakycefalkonferens.

På de här sidorna kan du hitta information om flera av de projekt som SKK bedriver samt länkar till forskning på området.Nedan kan du titta på den konferens som hölls 2016 på temat brakycefali.

 

Mer om brakycefali

 • Andning

  För att förbättra hälsan för de brakycefala (kortnosiga) raserna har två hälsoprogram tagits fram; hälsoprogrammet för andning och temperaturreglering och hälsoprogram baserat på RFG-Scheme.

  Läs mer
 • Registrering av operationer

  Nu kan operationer i andningsvägarna och dödsfall på grund av problem orsakade av kortskallig, brakycefal utformning registreras hos Svenska kennelklubben.

  Läs mer
 • Inventering av fyra brakycefala raser

  Inventeringen av bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg samt mops är en del i Svenska Kennelklubbens arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Projektet är ett nordiskt initiativ och liknande inventering kommer att genomföras även i Danmark, Norge och Finland.

  Läs mer
 • Programförklaring

  Svenska Kennelklubben har antagit en programförklaring som uttrycker hur man inom organisationen arbetar för att säkerställa att exteriöra faktorer vid avel alltid ska främja god hälsa. Programmet ger en tydligare bild av vilka områden och raser som är särskilt prioriterade.

  Läs mer
 • Forskning och information om brakycefali

  Här har vi samlat information om brakycefali, det finns både länkar till vetenskapliga artiklar, rapporter och examensarbeten. Uppdatering sker efter hand av både artiklar och information.

  Läs mer
 • Andningsundersökningar

  I dag används olika metoder i olika länder för att undersöka brakycefala hundar gällande andningen. Undersökningarna är mer eller mindre omfattande och även vilka parametrar som ingår i undersökningen varierar.

  Läs mer