Registrering av operationer och dödsfall hos kortskalliga hundar

Nu kan operationer i andningsvägarna och dödsfall på grund av problem orsakade av kortskallig, brakycefal utformning registreras hos Svenska kennelklubben.

Kortskalliga, brakycefala hundar löper på grund av sin huvudform en ökad risk för att drabbas av andningsbesvär och otillräcklig förmåga att reglera sin temperatur. Alla kortskalliga hundar har inte problem men hos en del kan besvären bli allvarliga och hunden kan behöva genomgå operation för att kunna andas tillfredsställande. En del hundar har så allvarliga problem att avlivning är enda alternativet.

Att avla på en hund med sjukdom eller funktionshinder är enligt svensk djurskyddslagstiftning och SKKs regler inte tillåtet. Därför är avel inte tillåten på hund som har kliniska besvär till följd av sin brakycefala, kortskalliga utformning och därför måste opereras.

För att undvika att dessa hundar ändå används i avel införs nu registrering av operationer i andningsvägarna samt dödsfall/avlivning till följd av problem orsakade av brakycefal utformning. Genom inrapportering av dessa ingrepp till SKK läggs en s.k. avelsspärr på hunden, vilken förhindrar registrering av eventuella valpar efter hunden i SKK. Avelsspärren synliggörs dessutom för alla via SKK Avelsdata.

Kliniken fyller i blanketten

Blanketten Rapportering av kirurgisk åtgärd på hund av brakycefal typ laddas ner av kliniken där operationen utförs. Hundens identitet fylls i samt vilket/vilka ingrepp som är gjorda eller om hunden är avlivad/ avliden till följd av påverkad andning och/eller temperaturreglering. Ägaren medger inrapportering och publicering hos SKK genom sin underskrift.

Utöver hundar registrerade i SKK kan även ingrepp på oregistrerade hundar/blandrashundar av kortskallig typ rapporteras in.

Har du frågor?

Kontakta SKKs avdelning för avel och hälsa. 

E-post: vet@skk.se 


Blanketten Rapportering av kirurgisk åtgärd på hund av brakycefal typ
Grundreglerna
Uttalande efter konferensen