Forskning och information om brakycefali

Här har vi samlat information om brakycefali, det finns både länkar till vetenskapliga artiklar, rapporter och examensarbeten. Uppdatering sker efter hand av både artiklar och information.

Mer om brakycefali

 • Allmänt om BOAS

  BOAS är en förkortning av Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom. Detta är ett samlingsnamn för orsaker som ger andningsproblem hos brakycefala hundar, det vill säga de med ett kortskalligt nosparti.

  Läs mer
 • Rapporter

  Rapporter kan beställas av exempelvis myndigheter för att få en objektiv beskrivning av ett ämne eller problem.

  Läs mer
 • Artiklar & forskningsrapporter

  Vetenskapliga artiklar är granskade av erfarna forskare och är här märkta med ”peer –reviewed”. Artiklar märkta med * finns inte tillgängliga online som gratis artikel, vid intresse går det att köpa artikeln genom att betala respektive tidskrift.

  Läs mer
 • Examensarbeten

  Examensarbeten är utförda av studenter under utbildning och kan inte ges samma dignitet som en vetenskaplig artikel eller forskningsrapport. Men väl värda att läsa!

  Läs mer