Kennelkonsulent

Kennelkonsulenterna har en dubbel funktion – de ger uppfödarna stöd och råd men kontrollerar samtidigt att de bedriver sin uppfödning i enlighet med Svenska Kennelklubbens regler.

Valp av rasen rhodesian ridgeback biter på ett lågt hängande äpple från ett äppelträd.
Fotograf Alona Rjabceva

Svenska Kennelklubbens kennelkonsulenter är en viktig resurs för våra uppfödare och ska stödja dessa med råd om hur uppfödningen ska bedrivas. Samtidigt är de en del av SKKs så kallade egenkontroll. Att denna kontroll fungerar tillfredsställande är viktigt för att myndigheterna ska ha tilltro till att vi som organisation själva klarar av att sköta detta. Som en del i egenkontrollen samarbetar kennelkonsulenterna med länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer.

För att hjälpa våra kennelkonsulenter i deras arbete har vi här samlat viktig information, regelverk och blanketter samt länkar till berörda myndigheter.

Kontakta Kennelkonsulentsekreteriatet

Telefon: 08-795 30 33
E-post: kennelkonsulent@skk.se

Relaterade sidor

 • Dokument för kennelkonsulenter

  Här har vi samlat blanketter, regelhäften och andra dokument som du kan behöva i din roll som kennelkonsulent.

  Läs mer
 • Utbildning för kennelkonsulenter

  Vill du bidra till att svensk hunduppfödning håller hög kvalitet? Då är uppdraget som kennelkonsulent något för dig. Svenska Kennelklubben anordnar utbildningar för kennelkonsulenter i form av kurser, konferenser med mera. De arrangeras av den juridiska avdelningen på SKKs kansli tillsammans med Uppfödarkommittén.

  Läs mer
 • Kontakta SKKs kansli och kommittéer

  Här hittar du de kontaktuppgifter du kan behöva i ditt arbete som kennelkonsulent, avelsfunktionär eller förtroendevald.

  Läs mer