Registerutdrag vid ungdomsverksamhet

Den som ska vara instruktör eller funktionär i verksamhet som riktar sig mot barn och unga inom Svenska Kennelklubben ska visa upp utdrag ur belastningsregistret innan uppdraget påbörjas.

Vad är ett registerutdrag?

Ett registerutdrag för att arbeta med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg beställs från Polisen och används idag i stor utsträckning för att stärka skyddet av barn och unga i föreningsverksamhet. Utdraget visar om den tilltänkta funktionären har fått påföljd för något av nedanstående brott:

  • mord
  • dråp
  • grov misshandel
  • människorov
  • alla sexualbrott
  • barnpornografibrott
  • grovt rån

Utdraget beställs från Polismyndigheten, antingen genom att posta en blankett eller via e-tjänst.

När ska registerutdrag lämnas?

En klubb som arrangerar verksamhet som riktar sig mot barn och unga, eller verksamhet där en betydande del av deltagarna är under 18 år är under vissa omständigheter skyldig att kontrollera registerutdrag. Kravet gäller samtliga funktionärer som är 15 år eller äldre.

Skyldigheten gäller gentemot de funktionärer som arbetar på klubbens uppdrag och som inom ramen för klubbens verksamhet kommer att ha direkt och regelbunden kontakt med personer under 18 år. Med regelbunden kontakt avses att funktionären vid upprepade tillfällen träffar en och samma ungdom.

Registerutdrag ska även lämnas av funktionärer vid arrangemang som sker med övernattning, även om kontakten då inte är regelbunden. Det gäller oavsett om övernattningen sker inom ramen för arrangemanget eller om arrangemanget kräver övernattning för deltagande.

Vad gäller för funktionärer?

Registerutdraget kan beställas från Polisen via blankett eller e-tjänst. Det skickas via post och ska visas upp för arrangerande klubb, antingen personligen eller via post.

Under september 2023 kommer det att bli möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisens webbplats.

Det är viktigt att utdraget skickas till klubben i obrutet kuvert, eller att kuvertet öppnas vid mötet om det visas upp personligen. Om du skickar in utdraget via post returneras det till dig omedelbart efter kontroll.

Om du är under 18 år behöver du hjälp av en vårdnadshavare för att beställa intyget.

Vad gäller för den klubb som ska kontrollera utdraget?

I samband med att klubben kontrollerar utdraget får inga uppgifter registreras om utdragets innehåll mer än att utdraget har visats upp. Klubben får inte arkivera utdraget, utan ska omedelbart returnera det till aktuell funktionär. Om utdraget innehåller uppgifter om att funktionären förekommer i belastningsregistret ska klubben avstå att anlita denne eller omedelbart avsluta de uppdrag som funktionären har och där barn kan förekomma i verksamheten.

Certifierade ungdomsledare

Sveriges Hundungdom erbjuder med start i början av 2024 tillsammans med Svenska Kennelklubben alla funktionärer inom SKKs verksamhet att bli certifierade ungdomsledare. Certifieringen innebär att du får grundläggande utbildning kring att möta barn och ungdomar i vår verksamhet, men också att du får visa registerutdrag i samband med certifieringen, och därefter med regelbundna intervaller. Det innebär att du som är certifierad ungdomsledare inte behöver lämna registerutdrag till enskilda klubbar i samband med att du får uppdrag.

Utbildningen sker digitalt och tar ungefär fem timmar att genomföra.