BPH-utbildning för arrangörer

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är etablerat i princip hela Sverige. Fortfarande finns dock möjlighet för fler arrangörer att starta BPH-verksamhet i områden med stor efterfrågan eller där avstånden mellan banorna är långa.

BPH-beskrivare går igenom protokoll
Fotograf Åsa Lindholm

Är du intresserad av att arrangera BPH? Hör av dig så diskuterar vi. Speciellt intressant är det med arrangörer som har möjlighet att ta emot ett relativt stort antal hundar per år.

Vad krävs för att bli arrangör?

Vi har sammanställt all information om utbildningen i en PDF-fil som du kan ta del av via länken nedan.

Bli BPH-arrangör eller funktionär

Utbildningsplan för funktionärer

I utbildningsplanerna hittar du alla detaljer om förkunskapskrav, utbildningens upplägg, mål och examination för testledare och beskrivare.

Utbildningsplan för testledare på BPH

Utbildningsplan för beskrivare på BPH

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar gällande våra BPH-utbildningar är du välkommen att kontakta oss via mejladressen nedan.

E-post: bph@skk.se

Relaterade sidor

  • BPH-funktionär

    Inom BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, finns tre funktionärsgrupper: beskrivare, testledare och figuranter. Som BPH-funktionär har du en nyckelroll i utvärderingen av våra hundrasers mentalitet, ett arbete som i förlängningen bidrar till en sundare hundavel och ett ökat hänsynstagande till mentalitet i avelsarbetet.

    Läs mer