Handbok för utställningsansvariga

Utställningshandboken är framtagen av Svenska Kennelklubbens utställningskommitté till hjälp för arrangörer av utställningar inom organisationen.

I utställningshandboken kan du hitta regler samt tips och tricks om hur det går till när man arrangerar en hundutställning. 

Till utställningshandboken