Att möta medierna

Det kan hända att du kommer i kontakt med journalister i din roll som styrelsemedlem eller annan funktionär i klubben. Se medierna som en resurs och inte som ett hot! Att möta medierna är en möjlighet att nå ut med ett budskap, en förklaring, en ståndpunkt eller som en hjälp inför ett evenemang.

Att alltid tänka på i kontakten med medierna

 • Fråga vad intervjun ska handla om. Om du inte är rätt person att svara på frågorna, förmedla kontakten till den som är sakkunnig/ansvarig.
 • Tala alltid sanning
 • Se till att du når ut med ditt budskap
 • Uttryck dig rakt och enkelt
 • Undvik svåra begrepp, fackuttryck
 • Var beredd på besvärliga frågor
 • Säg aldrig ”inga kommentarer”, då är det bättre att säga ”Det har jag inget svar på”
 • Tänk även på vad du säger efter själva intervjun
 • Se till att ha en högupplöst bild på dig själv (ev. med hund) som fritt får publiceras
 • Om det är i samband med en utställning som du träffar journalister, se till att efter utställningen omgående skicka resultatlistor och fotografier som fritt får användas. 

När du blir intervjuad

 • Om du blir uppringd och är rätt person att svara: be att få ringa tillbaka omgående. Du får en liten stund att samla och förbereda dig. Glöm inte att ringa tillbaka!
 • Ta reda på vad som tidigare sagts i frågan, skriv ner viktiga stolpar
 • Bestäm dig för vilket budskap du ska framföra och vilken målgrupp du riktar dig till
 • Säg bara det du vill se tryckt
 • Be att få läsa intervjun innan den publiceras, för att påpeka sakfel (inte alltid möjligt i dagspress.)

När du ska delta i ett radio- eller tv-program

 • Ta reda på programmets innehåll
 • Fråga vilka andra som medverkar
 • Ta reda på vilken publik du har
 • Ta reda på intervjuns längd
 • Se till att du har tid för förberedelse
 • Välj ut 2–3 huvudbudskap
 • Tänk ut exempel som kan förtydliga/illustrera ditt budskap
 • Se på personen du talar med
 • Be att få stå upp där så är möjligt
 • Var redan tidigt i intervjun tydligt med din ställning i frågan
 • Försök hitta naturliga övergångar från journalistens frågor till ditt eget huvudbudskap
 • Ta gärna med dig din egen hund, det är en trygghet för dig och uppskattas ofta av intervjuaren och publiken.