Dokument för utställningsarrangör

Här hittar du som utställningsarrangör eller CUA dokument du behöver för ditt uppdrag.

Relaterade sidor

  • Utställningsarrangör och CUA

    Utställningsarrangör har tillsammans med CUA ett stort ansvar och ni har en mycket viktig funktion för att utställningsarrangemanget ska kunna genomföras på tid och plats som planerat och på ett kvalitativt bra sätt.

    Läs mer
  • Arvoden & ersättningar

    Visste du att du har rätt till ersättning när du är ute på funktionärsuppdrag? Här hittar du de senaste ersättningsbeloppen för de inrekesresor som du gör i egenskap av funktionär inom SKK.

    Aktuella belopp