Utbildning för avelsfunktionärer

Svenska Kennelklubben anordnar centrala utbildningar för avelsråd i form av konferenser med mera.

Läs mer

  • Avelskonferenser

    Svenska Kennelklubben anordnar regelbundet avelskonferenser för special- och rasklubbar. Därutöver samlar klubbarna sina medlemmar till uppfödarträffar, raskonferenser och liknande.

    Läs mer
  • Diplomerad avelsfunktionär

    Svenska Kennelklubbens grundutbildning för avelsfunktionärer i ras- och specialklubbar är uppdelad i två delar. Den första delen är distanskursen i hundavel och genetik som sedan följs upp med en helgkurs där vi fördjupar oss i olika frågor som är viktiga för en avelsfunktionär.

    Läs mer