Avelskonferenser

Svenska Kennelklubben anordnar regelbundet avelskonferenser för special- och rasklubbar. Därutöver samlar klubbarna sina medlemmar till uppfödarträffar, raskonferenser och liknande.

Bidrag till konferens

Kom ihåg att utnyttja möjligheten att söka bidrag till avelskonferenser. Bidrag kan sökas av specialklubb eller till SKK direkt avtalsansluten klubb (fr.o.m. steg lll) senast 6 månader före planerat konferensdatum. 

Kontakt angående avelsfunktionärer

Svenska Kennelklubben
Avdelningen för avel och hälsa

Telefon: 08-795 33 07
E-post:
avelskonsulent@skk.se

Relaterade sidor

 • Utbildning för avelsfunktionärer

  Svenska Kennelklubben anordnar centrala utbildningar för avelsråd i form av konferenser med mera.

  Läs mer
 • Arrangera en träff med tema avel eller mentalitet

  Här kan du läsa mer om vilka regler gäller för att din klubb ska få bidrag för att arrangera avels- och/eller mentalitetskonferens för avelsfunktionärer, uppfödare och/eller medlemmar.

  Läs mer
 • Avelsfunktionär

  Som avelsfunktionär ska du underlätta för klubben eller uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Du har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.

  teaserlänk