Ändring på hundrassidorna

På Svenska Kennelklubbens webbplatser skk.se och köpahund.se finns presentation av alla hundraser. SKKs special- och rasklubbar kan påverka innehållet, här berättar vi mer.

På skk.se och köpahund.se kan ras- och specialklubbar påverka innehållet i raspresentationerna för respektive hundras. Klubbarna kan föreslå ändringar för värderna i filtret, tipsen, texterna och/eller byte av bilder.

Gör så här om ni vill ändra något

Alla förslag på ändringar ska mejlas till oss via kontaktuppgifterna du hittar längst ned på denna sida. Skriv i ämnesraden vad det gäller, samt utöver ändringen skriver ni även i mejlet:

  • vilken hundras det gäller
  • vilken klubb
  • kontaktuppgifter – med klubbens sekreterarens e-postadress för kopia.

Varje klubb får skicka in max 2 mejl med förslag på ändringar per år. 

Ändringar i texten

Skriv ert förslag till textändringar (max ca 600 tecken inkl. mellanslag i respektive textfält, utöver "tips", där det är en mening, max ca 120 tecken, per tips). 

Byta bild eller illustration

Ras- och specialklubbar har möjlighet att lämna förslag på nya bilder och teckningar på våra webbplatser. Det inte lätt att få tag i bra bilder på alla hundraser som finns i Sverige och vi är tacksamma för den hjälp vi kan få.

Dessa fotografier, som finns på Köpahund och teckningen på skk.se kan bytas ut/läggas till om klubben så önskar:

Illustration/teckning

Finns på skk.se, är en svart-vit teckning.

En beskrivande bild, ofta i sk uppställningsposition, endast hunden med vit bakgrund.

Uppställningsbild

Finns på Köpahund, är ett färg-fotografi.

Hela hunden ska synas från sidan; hela kroppen synlig, inga människor med, ingen störande bakgrund.
 
Övriga bilder

Finns på Köpahund, där kan upp till 4 bilder visas.

Bör vara färg-fotografi på valp och/eller vuxen.

Gärna hund i rörelse, i vardagssituationer eller tillsammans med människor. Såväl huvudbilder som helkropp är av intresse.

Gör så här om ni vill byta bild:
Mejla oss med motivering om varför er klubb vill byta en bild. Vi återkommer då med ett avtal och våra krav på bilden.

Vi granskar och meddelar er

När ni mejlat oss ert förslag, granskar de ansvariga hos oss, era förslag till ändringar och återkommer till er när det är klart.

Är ni en rasklubb som lämnar in förslag på ändring, kommer ändringarna att även meddelas er specialklubb innan publicering. Specialklubben kan då lämna ytterligare justeringar. Lika gäller för specialklubb: ev ändringar kommer även meddelas rasklubben. 

Frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss via uppgifterna nedan och ange hundras, klubbens namn, kontaktuppgifter och sekreterarens e-postadress för kopia i er mejlförfrågan.