Föreningspaketet

För att underlätta klubbarnas arbete har Föreningskommittén tagit fram ett paket med dokument som beskriver föreningsarbete och SKK-organisationen.

Du kan ladda ned hela Föreningspaketet som pdf-dokument eller klicka på en kategori nedan för att komma vidare till Föreningspaketets texter inom respektive område.

I Föreningspaketet kan du läsa om vad man ska tänka på vid första styrelsemötet och hur klubbens arkiv bör ordnas. Svenska Kennelklubbens organisation finns beskriven och det finns typexempel på protokoll och revisionsberättelse.

Föreningspaketets texter får användas fritt i oförändrat skick av klubbar anslutna till SKK. De kan alltså publiceras på webbplatser och i klubbtidningar och användas vid kurser, föredrag och så vidare, så länge inget är förändrat i förhållande till originalet.

Dokumenten i Föreningspaketet uppdateras när behov föreligger, till exempel på grund av ändrad lagstiftning, nya stadgar eller förändrad praxis.

Föreningspaketet

 • Allmänt

  På denna sida har vi samlat allmän information om arbete i förening inom Svenska Kennelklubben.

  Läs mer
 • Styrelsearbete

  Läs mer om styrelsearbete; att tänka på inför första styrelsemötet, arbetsordning, utskott och kommittéer mm.

  Läs mer
 • Årsmöte

  Här kan du läsa om hur det går till att hålla årsmöte i klubben.

  Läs mer
 • Revisorer och valberedning

  Läs mer om att arbeta som revisor och arbete inom valberedningen.

  Läs mer
 • Juridik

  Läs om behandling av personuppgifter, upphovsrätt och upphovsrättsintrång.

  Läs mer
 • Kommunikation

  Läs om kommunikation inom en förening, vad gäller och vilka policys finns.

  Läs mer
 • GDPR - Dataskyddsförordningen

  Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) började gälla den 25 maj 2018.

  Läs mer
 • Arkivering

  Arkivering inom SKK-organisationen.

  Läs mer
 • Klubbtidning

  Läs om SKKs klubbtidningar.

  Läs mer
 • Mallar

  Samlade mallar för föreningsarbete.

  Läs mer