Utbilda dig till ringsekreterare

Det finns alltid ett stort behov av duktiga ringsekreterare. Om du tror att det kan vara något för dig kan du anmäla dig till en kurs. Det är länsklubbarna som anordnar ringsekreterarutbildningar så kolla med din länsklubb när de planerar hålla nästa utbildning.

Arrangör

Ringsekreterarkurser arrangeras av Svenska Kennelklubbens, SKKs länsklubbar.

Handledare

Handledare för kursen ska vara aktiva ringsekreterare med mångårig, minst fem års, erfarenhet, som tjänstgör vid flera tillfällen per år på officiella utställningar, inklusive länsklubbsutställningar. Vidare ska de ska har sin klubbs förtroende och ha genomgått SKKs handledarutbildning för ringsekreterare.

Målgrupp

Medlem i SKK-organisationen med intresse för verksamheten.

Ålder

Utbildningen får påbörjas tidigast det år eleven fyller 16 år.

Omfattning

Kursen omfattar cirka 20 timmar exklusive självstudier, fördelade över minst tre olika tillfällen. Minst 75 % närvaro krävs. Utöver kursen ingår även minst två elevtjänstgöringar och tre aspiranttjänstgöringar i utbildningen.

Tidpunkten mellan teoriprov och godkända aspiranttjänstgöringar ska inte, utan särskilda skäl, överstiga ett år. Dispens måste ansökas i förväg hos SKKs Utställningskommitté om utbildningstiden av någon anledning överstiger ett år.

Kursmaterial

Komplett kursmaterial inklusive SKKs utställningsregler beställs av arrangerande länsklubb från SKKs utbildningsavdelning i god tid, allras senast två veckor innan kursstart. Genomgång av kursmaterialet görs tillsammans med kursledaren samt genomförs praktiska övningar i form av fingerad utställning, kritikskrivning och förande av resultatlistor med mera.

Teoriprov

Kursen avslutas med skriftligt prov. För att kunna delta vid provet krävs minst 75 % närvaro vid kursen. Deltagare som inte godkänts vid det första provtillfället tillåts göra ännu ett prov med nytt provmaterial. Vid underkännande på ett av de två delproven ska endast den del som underkänts skrivas om. Godkänt teoriprov ger elevbehörighet. 

Länsklubben beställer provskrivning hos SKKs utbildningsavdelning.

Elevtjänstgöring

Minst två, men gärna fler, godkända elevtjänstgöringar ska genomföras på officiell utställning tillsammans med två handledande ringsekreterare i ringen. De handledande ringsekreterarna ska ha varit auktoriserade i minst två år och under den senaste tvåårsperioden tjänstgjort vid minst fem tillfällen på officiell utställning.

Eleven ska prövas på båda funktionerna, det vill säga inkallande och skrivande. Inkallande innebär att ropa in utställare och föra resultatlistor med mera. Skrivande innebär kritikskrivning med mera.

Elevtjänstgöringar får göras för såväl nordiska som icke nordiska domare. Tjänstgöringarna ska ske för olika ringsekreterare.

Tjänstgörande ringsekreterare ska innan bedömningen börjar informera domaren om att elev kommer att finnas i ringen. De tjänstgörande ringsekreterarna ska bedöma om elev kan godkännas eller inte och meddela domaren sitt beslut.

Tjänstgöringsintyget ska undertecknas av de båda handledande ringsekreterarna och arrangör. Två godkända elevtjänstgöringar ger aspirantbehörighet.

Ringsekreterarelev får inte visa hund den dag tjänstgöring sker och inte heller under andra delar av utställningen ställa ut för domare hos vilken tjänstgöring skett eller ska ske. Detta gäller även finaltävlingar.

Aspiranttjänstgöring

Tre godkända aspiranttjänstgöringar ska genomföras på officiell utställning, dels som skrivande och dels som inkallande ringsekreterare.

Aspiranttjänstgöringar får göras för såväl nordiska som icke nordiska domare.

Minst två aspiranttjänstgöringar ska ske på SKK-utställningar, det vill säga länsklubbsutställningar. Det kan vara antingen två länsklubbsutställningar samt en specialklubbsutställning alternativt tre länsklubbsutställningar. Antalet anmälda hundar i ringen ska vara minst 40, och får inte vara enbart valpklass. Tjänstgöringarna ska ske för olika domare och ringsekreterare.

Den handledande tjänstgörande ringsekreteraren i ringen ska ha varit auktoriserad i minst två år och under den senaste tvåårsperioden ha tjänstgjort vid minst fem tillfällen på officiell utställning. Aspiranten är under utbildning och får inte ersätta ordinarie ringsekreterare.

Ringsekreteraraspirant ska som inkallande, parallellt med den handledande ringsekreteraren, föra sina noteringar på separat resultatlista (kopierad eller blank) för att undvika felaktigheter i den ordinarie resultatlistan. Det åligger aspiranten att fylla i katalognummer och klasser på den blanka resultatlistan.

Ringsekreteraraspiranten ska genomföra tjänstgöringen som antingen skrivande eller inkallande för alla i ringen förekommande hundar. 

Tjänstgörande ringsekreterare ska innan bedömningens början informera domaren om att aspirant kommer att finnas i ringen. Den handledande ringsekreteraren ska bedöma om aspirant kan godkännas eller inte och meddela tjänstgörande domare sitt beslut. Tjänstgöringsintyget ska undertecknas av handledande ringsekreterare och arrangör.

Ringsekreteraraspirant får inte visa hund den dag tjänstgöring sker och inte heller under andra delar av utställningen ställa ut för domare hos vilken tjänstgöring skett eller ska ske. Detta gäller även finaltävlingar.

Intyg och auktorisation

Intyget med fullgjorda elev- och aspiranttjänstgöringar sänds till handledaren varefter diplom utdelas.

Handledaren skriver under intyget och skickar det till SKKs tävlingsavdelning, som av SKKs Utställningskommitté har delegerats att meddela auktorisation och registrera ringsekreterare. Därefter skickas ringsekreterarnål och funktionärslegitimation till ringsekreteraren.

Ringsekreterare ska delta vid en "brush up" minst vart tredje år.

Från 1/1-2024 får även ringsekreterare reseersättning vid elevtjänstgöring på utställningar.

Relaterade sidor

  • För dig som är ringsekreterare

    För att bedömningen på en utställning ska fungera på ett tillfredsställande sätt har du som ringsekreterare en nyckelroll. Den arbetsinsats som du och dina cirka 1 500 kollegor gör har stor betydelse för hur såväl utställare, domare och publik ska uppleva utställningsdagen.

    Läs mer
  • Regler för ringsekreterare

    Här kan du läsa om de regler och riktlinjer som gäller för ringsekreterare. Reglerna för ringsekreterare bestäms av SKKs utställningskommitté, och gäller från och med 1 januari 2022.

    Läs mer