Arvoden och ersättningar

Här finner du aktuella ersättningsbelopp för inrikesresor som du gör i egenskap av funktionär inom SKK. Ledamöter i SKKs kommittéer, kennelkonsulenter, exteriördomare, ringsekreterare och andra funktionärer kan också arvoderas för sina uppdrag.

Inrikestraktamenten

Endagsförrättning – betalas inte av SKK.

Kortare uppdrag med övernattning

 • Hel dag, börjar före 12:00 och slutar efter 19:00 – 260 kronor
 • Halv dag, börjar efter 12:00 eller slutar före 19:00 – 160 kronor
 • Nattraktamente – 130 kronor
 • Måltidsavdrag, frukost – 52 kronor
 • Måltidsavdrag, lunch – 91 kronor
 • Måltidsavdrag, middag – 91 kronor

Bilersättning

 • Ringsekreterare, kennelkonsulent, SKK-anställd – 3,10 kronor/km
 • Domare (enligt SKKs ersättningsnormer) * – 3,10 kronor/km
 • Domare (enligt FCIs ersättningsnormer) * – 0,35 €/km

Arrangören ska bekosta domarens resa från hemorten till utställningen tur/retur såvida annat inte överenskommits.

Centralstyrelsen beslutade att höja milersättningen till 3:10 kr/km för SKKs funktionärer och kanslipersonal från den 1 januari 2022. Klubbarna föreslås följa efter från 1 juli 2022. Anledningen till höjningen är de höga bränslepriserna. Det är upp till varje klubb att besluta om man tillämpar rekommendationen eller inte. Kontakta klubben om vilken ersättning som gäller för arrangemanget.

Observera att belopp över 2,50 kr/km är skattepliktiga.

Arvode

 • Svensk domare (enligt SKKs ersättningsnormer)* – 1 250 kronor/tjänstgöringsdag
 • Utländska domare (enligt SKKs ersättningsnormer)* arrangerande klubb betalar SINK-skatten – 950 kronor/tjänstgöringsdag  (netto)
 • Domare (enligt FCIs ersättningsnormer)* arrangerande klubb betalar SINK-skatten –  50 €/tjänstgöringsdag, 35 €/resedag (netto)
 • Ringsekreterare, funktionärer – 950 kronor/dag
 • Kennelkonsulenter –  1 250 kronor/dag
 • Ledamöter i Centralstyrelsen, SKKs kommittéer, valberedning, förtroendevalda i DN – 1800 kronor/dag, 900 kronor/halvdag

*) Den ersättningsnorm som väljs (SKKs eller FCIs) ska tillämpas för både bilersättning och arvode.

Läs mer

Skatteverkets information om SINK-skatt – Skatteverkets webbplats

SINK-skatt – ansökan till Skatteverket

Centralstyrelsen, protokoll 7–2021 – beslut angående milersättning