Exteriördomare

Domarens roll på en hundutställning kan knappast överskattas. Som en av SKKs auktoriserade domare har du ett stort ansvar för att den som ställer ut sin hund kan åka hem nöjd efter dagen, även om inte resultatet för hunden blev det önskvärda.

Exteriördomare står i en utställningsring
Fotograf Jenny Jurnelius

Du som är auktoriserad exteriördomare är en representant för Svenska Kennelklubben och har som sådan ständigt ögonen på dig. Du förväntas värdera de deltagande hundarna på ett vedertaget och förtroendeingivande sätt. Därutöver förväntas du uppträda trevligt och korrekt och verka för att en positiv stämning råder vid bedömningen. Du är också ansvarig för ordningen i ringen och att övriga ringfunktionärer fullgör sina uppgifter på ett korrekt sätt.

Mycket att läsa på

En exteriördomare har mycket att hålla reda på; utställnings- och championatregler, särskilda rasspecifika domaranvisningar, regler och anvisningar för exteriördomare och inte minst rasstandarder. Här på sidan har vi samlat länkar till regelverk, blanketter, artiklar och andra dokument och webbsidor med information som du kan behöva i ditt arbete.

Läs mer

 • Dokument för exteriördomare

  Här har vi samlat blanketter, regelhäften och andra dokument som du kan behöva i din roll som exteriördomare.

  Läs mer
 • Vid inbjudan

  Då du som exteriördomare tackar ja till ett uppdrag, är det viktigt att du känner till anvisningar, regler, skyldigheter men också vilka rättigheter du har. För att hjälpa dig har vi på denna sida samlat information, blanketter, regelverk med mera.

  Läs mer
 • Rasstandarder

  Du kan ladda ned varje rasstandard för sig. Vi har även samlat samtliga rasstandarder inom varje grupp i "paket" för nedladdning, i syfte att underlätta för domare och andra.

  Läs mer
 • Regler och anvisningar för exteriördomare

  Här kan du läsa om de regler och anvisningar som finns för exteriördomare samt de domaretiska reglerna.

  Läs mer
 • Breed Specific Instructions, BSI

  En exteriördomare ska ansvara för att bevara de olika hundrasernas typiska särarter med de mål och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.

  Läs mer
 • Brakycefali

  Den gemensamma nämnaren för alla brakycefala hundar och hundraser, är att de har en förkortad skalle. Här hittar du som är exteriördomare mer information om just brakecyfali.

  Läs mer
 • Arvoden & ersättningar

  Visste du att du har rätt till ersättning när du är ute på funktionärsuppdrag? Här hittar du de senaste ersättningsbeloppen för de inrekesresor som du gör i egenskap av funktionär inom SKK.

  Aktuella belopp