Kommande exteriördomarkonferenser

 • Exteriördomarkonferenser 2024

  Här kan du se de exteriörkonferenser som är beslutade att arrangeras 2024. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna med bidrag från SKKs exteriördomarkommitté. År 2024 arrangeras även en central generell exteriördomarkonferens.

  Läs mer
 • Exteriördomarkonferenser 2025

  Här kan du se de exteriörkonferenser som är beslutade att arrangeras 2025. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna med bidrag från SKKs exteriördomarkommitté.

  Läs mer
 • Exteriördomarkonferenser 2026

  Här kan du se de exteriörkonferenser som är beslutade att arrangeras 2026. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna med bidrag från SKKs exteriördomarkommitté.

  Läs mer