Kontakta SKKs kansli och kommittéer

Här hittar du de kontaktuppgifter du kan behöva i ditt arbete som funktionär, utställningsarrangör eller förtroendevald.

Tävlingsavdelningen

Telefon: 08-795 33 22 
E-post: tavling@skk.se

Telefontid: Vardagar klockan 10-12

Låt oss veta vad du tycker

Om kontakten mellan oss inte blev som önskat, eller om den översteg alla era förväntningar, tveka inte att meddela oss. Vi vill göra vad vi kan för att förbättra vår service gentemot er, likväl som att få reda på att det vi gör är rätt. 

E-post: feedback@skk.se