Att upprätta ett domarkompendium

Ett domarkompendium för exteriördomare (tidigare kallat raskompendium) är ett komplement till rasstandarden. Vi har tagit fram en enkel guide för att underlätta klubbarnas arbete med att revidera ett domarkompendium för en ras, alternativt skapa ett nytt. Ladda ned den genom att klicka på länken nedan.

Rasklubben och specialklubben har ansvar för att ta fram domarkompendium för sin ras/sina raser. Dokumentet är tänkt att belysa rasstandarden. Ett domarkompendium används normalt under många år. Därför är det viktigt att det är genomtänkt och att arbetet med att ta fram ett nytt kompendium eller se över ett gammalt påbörjas i tid. Läs mer om arbetsprocess, struktur och innehåll i dokumentet 'Upprättande av domarkompendium för exteriördomare', se nedan.

Som hjälp till klubbarna har SKKs exteriördomarkommitté tagit fram en mall för domarkompendium som klubbarna kan använda om de vill. Mallen som är i Word-format hittar du här nedanför.